Sikkerhetskurs

ATV Sikkerhetskurs:

ATV & Snøskuter sikkerhetskurs avholdes av Jordet ATV Support AS hvert år. Vi ønsker å fremme denne typen kompetanseheving innenfor vårt fagområde. Vi ønsker å sette ulykker, nestenulykker og andre hendelser med denne typen kjøretøy på dagsorden. Å gi sine ansatte denne type kurs, gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene forbundet med å operere kjøretøytypene i all slags terreng. Vi bruker av vår erfaring og kompetanse innenfor bransjen, og lager et opplegg der man sammen deler erfaringer, diskuterer problemstillinger, får innføring i gjeldende regelverk, samt at man får prøvd de ulike typer kjøretøy ute i felt. I tillegg får man innføring i kontroller/reparasjoner man selv kan gjøre ute i felt. Dette kan være helt avgjørende for kostnadseffektiviteten i et prosjekt.

 

Bestill sikkerhetskurs til dine ansatte i dag:

mail: hallgeir@jordet-as.no

Tlf: 97021251