Prosjekt Flåseterenget hyttefelt, Nerskogen

Et stort og viktig prosjekt for Jordet ATV Support - Entreprenør AS. Dette bestod i å bygge ut all infrastruktur som veg, vann og avløp til 18 Tomter på Flåseterenget hyttefelt. Dette er et nytt felt på Nerskogen som ligger meget pent til ved Granasjøen. Vi startet med prosjektet på September, og kom i mål med det meste før snøen kom. Nedenfor vil dere finne en del bilder fra prosjektet.

IMG 3438GPS innmåling av veg og grøftetrase på August 2015. 

IMG 3493

Rørleveranse. Foreløpig en enkel avkjørsel fra Nerskogsvegen laget for å komme i gang med produksjonen av grøft.  

IMG 3502

Utlegging av pukk for riggplass og lager. VI hadde denne riggplassen nederst i feltet under stort sett hele prosjektet. Her tok vi av pukken mot slutten av prosjektet, og plasserer så renseanlegget i trauget.

IMG 3504

 

IMG 3527

 Kabelleveranse fra Kraftlaget.

IMG 3533

 

Nedlegging av stikk-renne ved avkjørsel. God dimensjonering Pragma 630.

IMG 3740

 Til tider var massene svært utfordrende, da mye av arbeidet foregikk i myr og leire. Men vi klarte brasene, riktig valg av maskinstørrelser og utstyr er essensielt.

IMG 3753Solid bygget veg, med flere utlegg for møteplasser. Her holder vi på med komprimering av bærelaget, samtidig som vi pusser opp overskuddsmasser, laster dem opp og kjører dem vekk. Vi prioriterer høyt det å holde anleggene våre i orden under hele anleggsperioden.

IMG 3771Vi beveger oss stadig opp mot toppen av feltet. Her avbildet ca halvveis i prosjektet. Overskuddsmassene er skrapt av myren og kjørt vekk, samtidig som vi bygger veg over rør og kabelanlegg. Reguleringsplan gir ikke anledning til å anlegge grøfter i området. Så det er viktig at vi lager solid nok veg.

IMG 3773

 

IMG 3857Vi nærmer oss her toppen på feltet. 

IMG 3880Første gruslag pålagt, og det begynner å bli sen høst. jordmasser for vegskulder ligger klare for pussing

IMG 3883Bildet er tatt fra ca midten av feltet. første gruslaget er pålagt, og vegkantene er pusset og isådd med vår spesielle fjellfrøblanding. Granasjøen kan skimtes i bakgrunnen.

IMG 3895Boring etter vann i toppen av feltet. Høst er iferd med å skifte til vinter.

IMG 3923Og med dette har vi gitt dere et lite innblikk i hvordan prosjektet har vært for oss. Ta gjerne kontakt om dere går med utbyggingsplaner for hyttefelt. Vi er mer enn gjerne behjelpelige med å få prosjektet gjennomført.